1 2
Założenie dworsko-parkowe w Kociszewie
- reprezentacyjny ośrodek SGGW
Generalny projektant: MAKRO-BUDOMAT
Inwestor: SGGW

Projekt rewaloryzacji zakładał odtworzenie historycznej kompozycji zabytkowego parku dworskiego z uwzględnieniem nowej funkcji obiektu.
W tym celu po przeanalizowaniu stanu drzew istniejących, układu przestrzennego, relacji funkcjonalnych pomiędzy poszczególnymi częściami parku, zaproponowano układ alejek, oświetlenie parkowe, elementy małej architektury, projekt gospodarki zielenią i projekt nowej szaty roślinnej.
Zaprojektowano reprezentacyjny owalny podjazd z ozdobnymi nasadzeniami roślinnymi, ozdobne nasadzenia wokół dworu, wzory z bukszpanu na tarasie, ciekawe okazy drzew i krzewów w części parkowej, nasadzenia uzupełniające szpalery i nasadzenia osłaniające wzdłuż granicy działki.
Linię brzegową wokół dwóch stawów zaprojektowano jako wolną od roślin z trawnikiem dochodzącym do wody, linię trzeciego stawu, najbardziej oddalonego od dworu, zaprojektowano jako porośniętą roślinnością przywodną.
Teren wyposażono w drobne formy architektoniczne: wazy, rzeźby, stylowe ławki.
Oświetlenie latarniami parkowymi zaplanowano tylko w najbliższym otoczeniu dworu i wjazdu, pozostawiając wolne od oświetlenia najbardziej peryferyjne części parku.
Na podjeździe zaprojektowano nawierzchnie z kostki granitowej, na parkingu z kostki betonowej i stanowiska na trawniku wzmocnionym, w części parkowej nawierzchnie żwirowe, a na tarasie ogrodowym ozdobne nawierzchnie żwirowe i ozdobny placyk z otoczaków.
Na terenie zaprojektowano parking dla gości, miejsce postojowe dla zaopatrzenia i miejsce dla osoby niepełnosprawnej. Dostęp do dworu dla osób niepełnosprawnych zapewniono rampami bocznymi.