Zespół Mieszkaniowo-Usługowy Centrum Południowe II
we Wrocławiu
Generalny projektant: Estudio Lamela
Inwestor: GP Investments

Grafikę projektu stanowi dynamiczny rysunek nawierzchni pieszych o skośnych kierunkach, wypełniony górkami z atrakcyjną zielenią. Na wypiętrzeniach terenu zaprojektowano niewielkie drzewka o formach parasolowatych: świdośliwy i surmie, a także krzewy: kosodrzewiny, pięciorniki; byliny i rośliny okrywowe: szałwie, przetaczniki; trawy ozdobne. Projekt obejmował również rozwiązania dotyczące zielonych dachów, nawadniania, małej architektury, tarasów prywatnych na dachu.