1 2
Budynek Biurowy przy ul. Kosmatki w Warszawie
Generalny projektant: Archmo Architekci
Inwestor: Philipiak Polska

W otoczeniu budynku, z uwagi na drogę pożarową, zaprojektowano zieleń niską. Przewidziano zwarte jednogatunkowe grupy krzewów (berberys, irga błyszcząca), kilka krzewów soliterowych (pęcherznica kalinolistna), a w podcieniach budynku – powierzchnie wysypane ozdobnym kruszywem bazaltowym pokryte pełzającymi powojnikami i winobluszczem. Część drogi pożarowej i miejsc parkingowych zaprojektowano jako trawnik wzmocniony w systemie Netlon. Teren od strony ulicy, stanowiący pas techniczny pod planowane instalacje podziemne, a także teren pod przyszłe inwestycje, pokryje trawnik. Na dachu budynku planuje się nasadzenia ekstensywne z mat rozchodnikowych.
We wnętrzach biurowca zaprojektowano zieleń ozdobną w postaci zielonych ścian. Ich powierzchnia w holu głównym wyniesie blisko 27m2, a w gabinecie na 7 piętrze 14m2.
Zarówno dla zieleni zewnętrznej jak i wewnętrznej zaprojektowano system automatycznego nawadniania i odpowiednie oświetlenie.
W trakcie opracowania.