Pomieszczenia magazynowe ProLogis w Sokołowie
Inwestor: ProLogis Polska

Łączna powierzchnia terenu objętego inwestycją to 15 hektarów, w tym zieleń ponad 3 hektary. W projekcie przewidziano posadzenie około 50 sztuk drzew, blisko 25 000 krzewów i 30 000 pnączy, ponadto uwzględniono intensywne nasadzenia naturalistyczne wokół otwartego zbiornika retencyjnego i zabezpieczenie przed osuwaniem blisko 500 mb stromych skarp. Zieleń zaprojektowano w formie naprzemiennych wielogatunkowych nasadzeń, tworzących uporządkowaną przestrzeń o charakterze łąkowym, stosunkowo łatwą w utrzymaniu i niewymagającą zbyt dużych nakładów pielęgnacyjnych.