IKEA Bydgoszcz
Generalny projektant: Archmo architekci
Inwestor: IKEA Polska

Projekt zieleni wokół sklepu IKEA w Bydgoszczy łączy aspekt funkcjonalny z aspektem ekologicznym. Funkcjonalne, czytelne płaszczyzny krzewów, trawników, rzędowych nasadzeń drzew podkreślają kierunki przemieszczania się i akcentują główne wejścia. Aspekt ekologiczny, szczególnie ważny z uwagi na występowanie rzadkich gatunków chronionych, zapewniono stosując cenne przyrodniczo drzewa i krzewy, które stanowią schronienie i pokarm dla ptaków. Przewidziano nasadzenia z głogu, leszczyny, tarniny, porzeczki, ligustru. Ponadto zaprojektowano wysokie, porośnięte pnączami ekrany, na których planuje się wykonanie budek lęgowych.

Projekt obejmował dobór gatunkowy roślinności, ozdobne wykończenie powierzchni pod nasadzeniami, a także rozwiązania technologiczne umożliwiające realizację nasadzeń w pobliżu sieci podziemnych.