1 2 3 4 5
Szpital Pediatryczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Generalny projektant: OPEN architekci
Inwestor: Warszawski Uniwersytet Medyczny

Charakterystycznym elementem tego projektu jest ukształtowanie terenu na kilku poziomach. Takie rozwiązanie przestrzeni było możliwe dzięki wykonaniu murków oporowych, które umożliwiają uzyskanie pionowych płaszczyzn porośniętych roślinami. Zastosowanie w projekcie niskich roślin okrywowych dodatkowo wydobywa grafikę i układ wysokościowy poszczególnych dziedzińców.
Elementem dominującym zieleni stały się drzewa, które zaplanowano w formie rzędowych nasadzeń od strony południowej i od strony zachodniej, a także w formie naturalistycznych grup we wnętrzach dziedzińców.
Całość podkreślają niskie żywopłoty i pergole pokryte pnączami, które dodatkowo definiują przestrzeń w miejscach wypoczynku, zabaw i wzdłuż ciągów pieszych.
Projekt obejmował dobór gatunkowy, elementy małej architektury, wyposażenie placów zabaw dla dzieci, oświetlenie terenu, a także rozwiązania technologiczne umożliwiające realizację nasadzeń intensywnych na stropach.