1 2
Otoczenie dworca PKP w Piasecznie
Generalny projektant: Grupa Krajobrazowa
Inwestor: Miasto Piaseczno

Koncepcja zagospodarowania terenu wokół dworca PKP zakładała stworzenie atrakcyjnej przestrzeni miejskiej o zdefiniowanej funkcji użytkowo-przestrzennej dostosowanej do potrzeb miejsca, z uwzględnieniem istniejących opracowań projektowych dotyczących zmian w obrębie budynku dworcowego i rozwiązań komunikacyjnych w najbliższym otoczeniu.
W tym celu w projekcie wyodrębniono strefy użytkowe przystosowując je do określonych funkcji i potrzeb (szybka komunikacja piesza, drobne zakupy, poczekalnia na wolnym powietrzu, strefa spotkań, drobna gastronomia).
Projekt obejmował układ funkcjonalno-przestrzenny, w tym usytuowanie pawilonów usługowych i zalecenia odnośnie kubatury (sklepiki, kawiarnia, tarasy ze stolikami, biletomat, budka telefoniczna, powierzchnie reklamowe itp.), ponadto usytuowanie i dobór elementów małej architektury, oświetlenie terenu, nawierzchnie, gospodarowanie zielenią istniejącą, projekt nowej szaty roślinnej.