Zespół boisk przyszkolnych w Warszawie

Zakres projektu budowlano-wykonawczego:
- boisko do piłki nożnej o nawierzchni syntetycznej (sztuczna trawa),
- bieżnia o nawierzchni poliuretanowej,
- piaskownica do skoku w dal wraz z deską do skoku, łapaczem piasku,
- piłkochwyty, bramki do piłki nożnej, krzesełka sportowe,
- dojścia, dojazd, schody terenowe,
- odwodnienie terenu z włączeniem do sieci,
- gospodarka i zabezpieczenie zieleni istniejącej