Osiedle Leśne w Kostrzynie nad Odrą
Generalny projektant: Grupa Krajobrazowa
Inwestor: Miasto Kostrzyn nad Odrą

Projekt modernizacji zakładał uporządkowanie kompozycji przestrzennej, po przez zdefiniowanie poszczególnych stref użytkowych - zgodnie z przedziałem wiekowym i preferowanym sposobem wypoczynku - połączonych odpowiednim systemem komunikacji pieszej.
W północnej części w sąsiedztwie boiska do gry zaprojektowano plac dla młodzieży, w części centralnej w otoczeniu górki saneczkowej teren dla dzieci starszych, a bardziej na południe ogrodzony plac zabaw dla dzieci najmłodszych.
Poszczególne części osiedla połączył nowy układ komunikacyjny z placykami i aneksami wypoczynkowymi (nawierzchnie z kostki betonowej, kolorowe nawierzchnie z asfaltu piaskowego i nawierzchnie żwirowe). Nawierzchnie dobrano tak aby umożliwić dogodne poruszanie się osób pieszych i zapewnić atrakcyjny tor do jazdy na rolkach, rowerach.
Zaplanowano pozostawienie wszystkich drzew istniejących -lip, które poprzez obwodnicowy układ ukształtowały charakter wnętrza i zdefiniowały jego centralną część wypoczynkową.
Projekt nasadzeń uwzględnił uzupełnienia i dosadzenia nowych egzemplarzy lip, a także wprowadzenie kilka dodatkowych gatunków w centralnej części (buk czerwonolistny, sosny, brzozy, klony tatarskie, katalpa). Ponadto zaplanowano liczne nowe nasadzenia z krzewów ozdobnych, głównie w zacienionych częściach pod drzewami, wzdłuż nawierzchni i ciągów pieszych, a także w pobliżu stref wypoczynkowych. Nowe nasadzenia przyczynią się do stworzenia atrakcyjnej wewnętrznej przestrzeni wypoczynkowej, osłoniętej od sąsiednich ulic.