O  F  E  R  T  A

Oferujemy projekty zieleni dla różnych obiektów
  • biurowce, osiedla mieszkaniowe, centra handlowe, parki, zieleńce, tereny sportowe, place zabaw.
Usługi świadczymy w pełnym zakresie
  • zieleń zewnętrzna, zieleń wewnętrzna, zielone dachy, elementy wodne, elementy małej architektury.
Projekty prowadzimy na wszystkich etapach inwestycji
  • inwentaryzacja zieleni istniejącej, projekt gospodarowania zielenią istniejącą, wystąpienia do urzędów, koncepcja, projekt budowlany, projekt przetargowy, projekt wykonawczy.

Ponadto przygotowujemy kosztorysy, obliczamy wysokości opłat za wycinki drzew, krzewów, pomagamy w przetargach, prowadzimy nadzory autorskie nad realizacją.
W zależności od zamówienia przygotowujemy rysunki w formacie Auto Cad, Corel, Photoshop, SketchUp, a także wizualizacje odręczne i komputerowe.

Posiadamy ubezpieczenie OC prowadzonej działalności.