Z  E  S  P  Ó  Ł

Ambasada Luksemburga przy ul. Słonecznej - współautor, prowadząca projekt
Generalny projektant: JPM Architekci
Inwestor: Ambasada Luksemburga
Adres: ul. Słoneczna w Warszawie
Etap: zrealizowany - 2006 rok