Z  E  S  P  Ó  Ł

Budynek Biurowy Nefryt przy ul. Rodziny Hiszpańskich - prowadzšca projekt
Generalny projektant: JEMS Architekci
Inwestor: Globe Trade Centre
Adres: ul. Rodziny Hiszpańskich w Warszawie
Etap: w trakcie realizacji