1 2 3 4 5 6
Z  E  S  P  Ó  Ł

Ogród prywatny na Żoliborzu - prowadzšca projekt
Generalny projektant: JEMS Architekci
Inwestor: prywatny
Adres: Dzielnica Żoliborz w Warszawie
Etap: zrealizowany - 2003 rok