1 2 3 4 5
Z  E  S  P  Ó  Ł

Pływalnia przy ul. Balkonowej - prowadząca projekt
Generalny projektant: PP Architekci
Inwestor: Urząd Dzielnicy Warszawa Targówek
Adres: ul. Balkonowa 2/4 w Warszawie
Etap: zrealizowany - 2007 rok