1 2 3 4 5
Z  E  S  P  Ó  Ł

Budynek Biurowy Alianz przy ul. Rodziny Hiszpańskich - prowadząca projekt
Generalny projektant: JEMS Architekci
Inwestor: Globe Trade Centre
Adres: ul. Rodziny Hiszpańskich w Warszawie
Etap: zrealizowany - 2005 rok