1 2 3 4 5 6 7
Z  E  S  P  Ó  Ł

Centrum Handlowe Silesia w Katowicach - zieleń we wnętrzach - współpraca
Generalny projektant: BOSE International Planning & Architecture
Inwestor: TriGranit Development Corporation Nowe Centrum
Adres: ul. Chorzowska w Katowicach
Etap: zrealizowany - 2004 rok