Z  E  S  P  Ó  Ł

Centrum Handlowe Wola Park - zieleń we wnętrzach - współpraca
Generalny projektant: B.Taillandier & M. Grzegorczyk
Inwestor: Wola Park
Adres: ul. Górczewska 124 w Warszawie
Etap: zrealizowany - 2002 rok