Z  E  S  P  Ó  Ł

Ogrody Zamku Królewskiego w Warszawie - przygotowanie specyfikacji nasadzeń
Generalny projektant: Ogród Park Krajobraz, RS Architektura Krajobrazu
Inwestor: Zamek Królewski w Warszawie - Pomnik Historii i Kultury Narodowej
Adres: Plac Zamkowy 4 w Warszawie
Etap: przed realizacją