Z  E  S  P  Ó  Ł

Zespół Zabudowy Mieszkaniowej przy ul. Bitwy Warszawskiej - prowadząca projekt
Generalny projektant: Estudio Lamela
Adres: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Warszawie
Etap: przed realizacją