Z  E  S  P  Ó  Ł

Zespół Zabudowy Mieszkaniowej przy Alei Hallera w Gdańsku - prowadząca projekt
Generalny projektant: RMJM
Inwestor: Invest Komfort
Adres: Aleja Hallera w Gdańsku
Etap: przed realizacją