Z  E  S  P  Ó  Ł

arch. kraj. Monika Łucarz

Wykształcenie:
1996-2001 SGGW Wydział Architektury Krajobrazu
2007-2008 Politechnika Warszawska
Podyplomowe Studium Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej

Praca zawodowa:
2002-2007 architekt krajobrazu w biurze projektowym
RS Architektura Krajobrazu
od 2007 właściciel biura projektowego Grupa Krajobrazowa

Projekty przed 2007 rokiem, wykonane w ramach pracy
w biurze RS Architektura Krajobrazu

Od etapu koncepcji do nadzoru autorskiego nad realizacją:

Od etapu koncepcji do projektu wykonawczego:

Od etapu koncepcji do projektu budowlanego: